Actie voorwaarden winactie ‘Frisse Wind’ 2019

In deze actievoorwaarden lees je alles over de algemene voorwaarden van de winactie Frisse Wind 2019. Zo wordt uitgelegd hoe je kunt deelnemen aan de winactie en hoe de winnaar bekend wordt gemaakt. Daarnaast vind je hier ook al jouw rechten met betrekking tot de actie en hoe je hier gebruik van kunt maken.

Hannah de Blaeij

Je leest op dit moment de algemene voorwaarden van de Frisse Wind 2019 winactie van Hannah de Blaeij. Ik ben werkzaam als trainer en coach en help mensen ontdekken wat hen raakt & waar hun sterktes liggen en motiveer hen dat succesvol in te zetten voor zichzelf en hun leefomgeving.

De Frisse Wind 2019 winactie wordt zonder aankoopverplichting door Hannah de Blaeij (schenkkade 252B, 2595 AW, Den Haag) georganiseerd. Aan deelname aan deze winactie zijn een aantal voorwaarden verbonden. Door deel te nemen aan de actie ga je met onderstaande voorwaarden akkoord. Als jij je niet prettig voelt omtrent de toepassing van deze voorwaarden, neem dan gerust contact op!

1. Algemeen

De winactie staat open voor iedereen die ten minste 18 jaar oud is en die in Nederland woont. Deelname is uitgesloten voor familieleden van Hannah de Blaeij. Hannah de Blaeij behoudt zich het recht voor personen te weigeren tot de winactie. Door deelname aan deze winactie aanvaardt elke deelnemer het.

De winactie is niet verbonden aan Instagram en wordt op geen enkele wijze gesponsord, ondersteund of georganiseerd door Instagram of andere sociale media kanalen.

2. Prijs

 1. Er is in totaal 1 prijs te winnen, te weten: 1 Frisse Wind-sessie (t.w.v. € 135,50) in het Haagse Bos, in Meijendel of op het strand in Scheveningen;
 2. Prijzen kunnen niet worden geruild of ingewisseld tegen geld.

3. Deelname aan de winactie

 1. Je kunt alleen via de **Winactie: Frisse Wind-sessie** post op Instagram deelnemen aan de winactie;
 2. Om kans te maken aan op de prijs moet iemand je taggen door gebruik te maken van de reageerfunctie op Instagram.
 3. Iedereen kan slecht één keer deelnemen. Dus wordt jij meerdere keren getagd, dan geldt dat als één deelname;
 4. Hannah de Blaeij behoudt zich het recht voor personen die niet aan de gestelde voorwaarden voldoen te verwijderen uit de actie. Deze personen komen dan ook niet in aanmerking voor de prijs.

4. Looptijd

De winactie loopt van 1 juli 2019 00.00 uur CET tot en met 7 juli 2019 om 23.59 uur CET. Deelname aan de actie is alleen binnen deze periode mogelijk. Neem je na de vermelde afsluitdatum van de winactie mee dan wordt je niet meer in aanmerking genomen, wat de reden van vertraging ook is. Hannah de Blaeij kan niet aansprakelijk worden gesteld voor dergelijk feit.

5. Bepaling van de winnaar

De winnaar is degene die door Hannah de Blaeij op basis van loting wordt gekozen.

6. Bekendmaking

 1. Op 8 juli 2019 zal de winnaar bekend gemaakt worden;
 2. De winnaar wordt bekend gemaakt op de Instagram-account van Hannah de Blaeij en krijgt tevens persoonlijk bericht via Instagram waarin informatie wordt verstrekt over de uitreiking van de prijs;
 3. Voortvloeiend uit de innig van zijn/haar prijs, geeft de winnaar zijn stilzwijgende toestemming voor gebruik van zijn/haar Instagram-naam en verzuimt daarbij aan de oefening van alle rechten en schadeloosstellingen in dat opzicht.
 4. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd;
 5. De prijs is uitgeschreven op naam en is niet overdraagbaar. De prijs wordt toegekend aan de persoon van wie het Instagram-account is.
 6. Bij weigering of niet aanvaarding van de prijs of actievoorwaarden zal de prijs niet worden uitgekeerd. Hannah de Blaeij is dan gerechtigd op dezelfde wijze een andere winnaar te selecteren;
 7. Indien een winnaar zich binnen 5 dagen en na 1 herhaalde berichtgeving niet meldt, komt de aanspraak op de prijs automatisch te vervallen en wordt op dezelfde wijze een andere winnaar geselecteerd.

7. Gebruik persoonsgegevens

 • Als je meedoet met de winactie stem je toe dat je naam op Hannah de Blaeij’s Instagram kanaal en website mag worden gebruikt. Hannah de Blaeij vernoemt alleen het Instagram-account van de deelnemer van de winactie.
 • Alle persoonsgegevens zullen vertrouwelijk worden behandeld en zullen worden verwerkt in overeenstemming met de privacy verklaring. De deelnemer geeft toestemming tot de verwerking van de door hen/haar verstrekte persoonsgegevens door Hannah de Blaeij, noodzakelijk voor de uitvoering van de wedstrijd, te weten de identificatie van de winnaar en het organiseren van de prijs.

8. Tot slot

 • De actievoorwaarden staan op de website van hannahdeblaeij.nl. Deelneming aan de winactie houdt in dat men zich onvoorwaardelijk akkoord verklaart met alle punten van dit reglement;
 • Hannah de Blaeij behoudt zich het recht voor om de actie op ieder moment, zonder aankondiging vooraf en zonder opgave van redenen, af te breken of te beëindigen, of de actievoorwaarden tussentijds te wijzigen waarbij Hannah de Blaeij erop toeziet dat de actievoorwaarden niet ten nadele van de deelnemers worden gewijzigd.
 • Hannah de Blaeij is in geen geval aansprakelijk voor directe of indirecte schade, die voortvloeit uit deelname aan de winactie of het niet bereikbaar zijn van de internetserver.
 • Deze actie is in overeenstemming met de Gedragscode promotionele spelen.
 • Voor alle vragen, klachten en/of opmerkingen met betrekking tot deze actie kun je een mail sturen naar hannahdeblaeij@outlook.com.